Публикувана е нова версия № 2 2013г. програмата за декларации 1, 3 и 6.

04 Януари 2013

В раздел "Програмни продукти" на рубрика "Услуги" на сайта на НАП е публикувана нова, обновена версия на програмен продукт за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6.

В случай, че работите с предходна версия на ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.1 И 6  (ПОД WINDOWS) желателно е да направите обновяване като инсталирате новата версия 5.02.

Новото във версия 5.02 е:
1. Оправена е грешка при Декларация Образец 6 за 2013.

Новото във версия 5.01 е:
1. Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр. 3 и 6 за 2013 година. ЗА ОБРАЗЕЦ 1 Е ДО 12.2012Г.!!! ЗА 2013 ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОЧАКАТЕ -)
2. Добавен е нов вид за плащане за Декларации Обр. 6  за 2012 година – 9 – „Дължим данък по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ“.
3. Премахнати видове плащане за 2013 са: 1, 2 и 3, като са добавени нови:
   - 5 – „Изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т.9 в това число допълнителни доходи от трудова дейност (включително доплащания или частични плащания за целите на данъка)“ ;
   - 6 – „Допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца следващ месеца, попълнен в т. 9 (с изключение на декларираните с код 5)“;
4. Добавена е функционалност за генериране на файлове с плащания от ОК.
5. Тествано е на Windows 8.

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions