Нови и обновени документи 2011

Нови документи

 • Годишна данъчна декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО за преизчисляване на данък, удържан при източника
 • Указание на министъра на финансите относно определяне и внасяне на авансов данък за доходи от наем
 • Актуализирани са моделите фискални устройства и ИАСУТД
 • НАП възлага обществена поръчка (поддръжка на информационна система за данъчни измами)
 • Направени са изменения в НКПД-2011
 • Годишна данъчна декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО за преизчисляване на данък, удържан при източника
 • НАП пита клиентите си как работи
 • VIES-декларациите се подават само по електронен път
 • Данъчно - осигурителен календар 2011 г.
 •  

  Обновени документи

 • Обновена годишна данъчна декларация, с баркод, по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. (образец 2001 за доходите на физическите лица), с указание за ползване
 • Годишна данъчна декларация, с баркод, по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. (образец 2001 за доходите на физическите лица), с указание за ползване
 • Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2010 г.
 • Указание на министъра на финансите относно определяне и внасяне на авансов данък за доходи от наем
 • Годишна данъчна декларация, с баркод, по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. (образец 2001 за доходите на физическите лица), с указание за ползване
 • Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с баркод, с указание за ползване
 •  

  Новини

 • Трайно безработните не подават данъчна декларация
 • До 2 май предприятията докладват пред НАП за платени доходи
 • И през тази година декларираме заеми над 10 000 лв.
 • Наръчник по социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя - 2011 г.
 • Указание относно данъчното третиране на доставки на услуги по ЗДДС
 • Съгласно промени на Холандската данъчна администрация, начислен ДДС е възможно да бъде възстановен в рамките на пет години след начисляването
 • Указание относно: освобождаване от данъци на изпълнители, доставящи стоки и услуги за въоръжените сили на САЩ
 • Актуализирани са моделите фискални устройства и ИАСУТД
 • Субсидиите на земеделските производители, които са за периоди преди 1 януари 2010 г., не се облагат с подоходен данък
 • Забрана за кешово плащане има, дори сделката да е сключена преди влизането на закона в сила
 • Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за публичен изпълнител в ИРМ Добрич
 • НАП обявява конкурс за "началник отдел” в дирекция „Логистика”
 • Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурса за "главен счетоводител" при ТД на НАП София
 • Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурса за „инспектор по приходи” в ИРМ Търговище
 • Нов образец на документ
 • Публикувано е указание на министъра на финансите за определяне и внасяне на авансов данък за доходи от наем
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 относно общата система на данъка върху добавената стойност
 • За улеснение на клиентите, ползващи електронните услуги на НАП....
 • Становище относно прилагането на осигурителното законодателство
 • Поне 96 000 фирми ще платят по-малко данък тази година
 • Актуализирани са моделите фискални устройства и ИАСУТД
 • НАП възлага обществена поръчка (поддръжка на информационна система за данъчни измами)
 • 1001s height= 

   1001s - Services
  & Solutions