№ 94С-2945-1 от 09.07.2010 г. - ОТНОСНО: Необходимо ли е да се коригира информацията в Регистъра на осигурените лица, ако едно лице е осигурявано през един и същ месец по различни правоотношения върху доход, който е по-голям от максималния осигурителен до


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

№ 94С-2945-1 от 09.07.2010 г. - ОТНОСНО: Необходимо ли е да се коригира информацията в Регистъра на осигурените лица, ако едно лице е осигурявано през един и същ месец по различни правоотношения върху доход, който е по-голям от максималния осигурителен доход?

  ОТНОСНО: Необходимо ли е да се коригира информацията в Регистъра на осигурените лица, ако едно лице е осигурявано през един и същ месец по различни правоотношения върху доход, който е по-голям от максималния осигурителен доход?

За целите на пенсионното осигуряване не се налага корекция на информацията в Регистъра на осигурените лица, когато на различни основания са внесени осигурителни вноски върху доход, който надвишава максималния осигурителен доход за съответния период.

При определяне на индивидуалния коефициент и размера на пенсията, свързана с трудова дейност, не се взема предвид онази част от осигурителния доход на лицето, която надвишава максималния осигурителен доход за съответния месец.

 

Директор: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions