№ 04-02-460 от 11.01.2010 г. - ОТНОСНО: В момента съм безработен и имам навършена възраст 60 години. Мога ли да се възползвам от Националната програма „Помощ за пенсиониране"?


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

№ 04-02-460 от 11.01.2010 г. - ОТНОСНО: В момента съм безработен и имам навършена възраст 60 години. Мога ли да се възползвам от Националната програма „Помощ за пенсиониране"?

  ОТНОСНО: В момента съм безработен и имам навършена възраст 60 години. Мога ли да се възползвам от Националната програма „Помощ за пенсиониране"?

Основна цел на Националната програма „Помощ за пенсиониране" е осигуряване на. заетост и помощ за пенсиониране на безработни лица, на които не им достигат до 5 точки за формиране на сбора от осигурителен стаж и възраст, който дава право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Обект на програмата са безработни лица, които отговарят на следните условия:

- да са регистрирани са в дирекциите „Бюро по труда" и да търсят активно работа;

- да са навършили възраст, която е до 2 години и 6 месеца по-малка от изискваната за пенсиониране, т.е. мъжете да са навършили 60 години и 6 месеца;

- да не им достигат до 5 точки за формиране на сбора от осигурителен стаж и възраст, който дава право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, т.е. мъжете да имат 95 точки сбор от осигурителния стаж и възрастта;

- да не им е издавано разпореждане от териториално поделение на Националния осигурителен институт за отпускане на пенсия на друго основание. За да ви бъде издадено Удостоверение за недостигащ сбор от осигурителен стаж и възраст, е необходимо, след като навършите възрастта 60 години и 6 месеца, да подадете молба в съответното териториално поделение на НОИ, като представите всички оригинални документи за осигурителен стаж.

Директор: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions