• Home
  • Последни актуализации

Последни актуализации

Модул калкулации хранене

Добавено е автоматично изготвяне на нови отчети, като:

  • Калкулация суми по дати за период
  • Сведение за фактическата посещаемост
  • Сведение за фактическото хранене
  • Суми по потребители за период
1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions