• Home
  • Последни актуализации

Последни актуализации

Модул склад хранене

Добавени са нови отчети, както следва:

  • Рекапитулация разход за период
  • Рекапитулация приход за период
  • Протокол за брак на СМЦ
  • Протокол за получени СМЦ по програма "топъл обяд"
  • Движение на СМЦ за определен период
  • Движение по Номер за период
1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions