ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ - мод. такси, калкулации и каса

Тук са обединени дейностите по:

 -           Направа на калкулация за месечните разходи и дължимите от потребителите такси. Калкулацията отразява разходите за храна, в зависимост от диетата, консумативните и комунални разходи, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на калкулацията;

 -          Изготвяне на заповед за определяне на дължимите такси, в съответствие с личната пенсия и доходи и нормативните проженти, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на заповедта;

 -          Водене на Таксовата книга в електронен вид. Въвеждане на касовите бележки, с които се инкасират сумите и изготвяне на опис за отчитане на вносните бележки;

 -          Генериране на отчети, справки и анализи;

 -          Въвеждане на служебна информация за регистъра на потребителите;

 -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, потребителите, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions