СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - мод. такси, калкулации и каса

Тук са обединени дейностите по:
-           Направа на калкулация за месечните разходи и дължимите от потребителите такси. Калкулацията отразява разходите за храна, в зависимост от диетата, консумативните и комунални разходи, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на калкулацията;
-          Изготвяне на заповед за определяне на дължимите такси, в съответствие с личната пенсия и доходи и нормативните проженти, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на заповедта;
-          Водене на Таксовата книга в електронен вид. Въвеждане на касовите бележки, с които се инкасират сумите и изготвяне на опис за отчитане на вносните бележки;
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Въвеждане на служебна информация за регистъра на потребителите;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, потребителите, базови параметри за програмата и др.;

 Модул такси и каса е в 4 оптимизирами варианти - за социален патронаж, за домове, за центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и за центрове за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ). За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 Модул такси и каса е в 4 оптимизирами варианти - за социален патронаж

m-tax-sp-01
m-tax-sp-02
m-tax-sp-03
m-tax-sp-04
m-tax-sp-05
m-tax-sp-06
m-tax-sp-07
m-tax-sp-08
m-tax-sp-09
m-tax-sp-10
m-tax-sp-11
m-tax-sp-12
m-tax-sp-13-1
m-tax-sp-13-2
m-tax-sp-14
m-tax-sp-15
m-tax-sp-16

Модул такси и каса е в 4 оптимизирами варианти - за за домове

m-tax-dom-01
m-tax-dom-02
m-tax-dom-03
m-tax-dom-04
m-tax-dom-05
m-tax-dom-06
m-tax-dom-07-1
m-tax-dom-07-2
m-tax-dom-08
m-tax-dom-09
m-tax-dom-10

Модул такси и каса е в 4 оптимизирами варианти - за центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)

m-tax-dom-01
m-tax-dom-02
m-tax-dom-03
m-tax-dom-04
m-tax-dom-05
m-tax-dom-06
m-tax-dom-07-1
m-tax-dom-07-2
m-tax-dom-08
m-tax-dom-09
m-tax-dom-10

Модул такси и каса е в 4 оптимизирами варианти - за центрове за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ).

image002
image004
image006
image008
image010
image012
tax
tax1
tax2
tax3
tax4

Модул – такси, калкулации и каса

calculator

Описание на продукта

195,00 лв
105

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions