СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - Модул специалности

Тук са обединени дейностите по:

-           Списък и данни за специалносттите;

-          Генериране на отчети, справки и анализи;

-          Изготвяне на списък на членовете на съюза – по зададени критерии;

-          Въвеждане на служебна информация за институцията, номенклатурите, персонала, ръководството на колегията, базови параметри за програмата и др.;

-          За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.
 
За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 

 

 

 

 

 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions