СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ – Модул СДО и квалификация.

Тук са обединени дейностите по:

-           Водене на персонални данни за СДО и квалификацията;

 -          Редактиране на данни за член;

 -          Генериране на отчети, справки и анализи;

 -          Изготвяне на списък на членовете на съюза – по зададени критерии;

 -          Въвеждане на служебна информация за институцията, номенклатурите, персонала, ръководството на колегията, базови параметри за програмата и др.;

 За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 

 

 

 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions