СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - Модул регистър на РК

Тук са обединени дейностите по:

 -          Информация за член на организацията;

-          Добавяне на нов член;

-          Автоматизирано издаване на удостоверение;

-          Редактиране на данни за член;

-          Експорт на данни към регистъра на организацията;

-          Генериране на отчети, справки и анализи;

-          Изготвяне на списък на членовете на съюза;

-          Въвеждане на служебна информация за институцията, номенклатурите, персонала, ръководството на колегията, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 

 

 

 



 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions