СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - Модул членски внос и такси.

Тук са обединени дейностите по:

 -           Събиране на членски внос. Осигурена е възможността да се събира, както за всеки месец, така и за произволен брой месеци на веднъж. Плащането може да става в брой или по банков път ( служебно от медицинското заведение ).  Автоматизирано издаване на ПКО при плащане в брой;

 -          Събиране на такси за УИН код, книжки за СДО и др.п. Плащането може да става в брой или по банков път ( служебно от медицинското заведение ).  Автоматизирано издаване на ПКО при плащане в брой;

 -          Генериране на отчети, справки и анализи – обобщени и подробни;

 -          Въвеждане на служебна информация за нуждите на касовата дейност;

 -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, потребителите, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 

 

 

  

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions