1001s -
Services
& Solutions

софтуерни продукти и приложения, интернет WEB и APP

1001s logo

1001s - Services & Solutions
предлага:

  • Широка гама от софтуерни програми, продукти и приложения, предназначени за различни потребители. Ангажираме се и с изработване на конкретни софтуерни приложения по заявка на клиента.
  • Различни интернет услуги, като: регистрация на домейни, изработване на интернет сайтове, уеб дизайн и програмиране, интернет плащания, изработка на рекламни материали и други.
  • Актуална бизнес информация от България и ЕС. С умелото използване на съвременните ИТ осигуряваме бърз и лесен достъп до необходимата Ви информация.

Програма за подготовка и печат на банкови документи

Системата предлага автоматизиране на процеса по попълването на платежни нареждания т.е. всяка една информация, която би могла да бъде попълнена автоматично (бюджетни институции, банкови сметки и номенклатури, въведени преди това фирми и банкови сметки) се въвежда автоматично. Сами знаете колко време и усилия спестява това.

Това е едно от много предимства на програмата. Друго важно такова е възможността да подписвате платежните с електронен подпис и да ги изпращате на банката по email т.е. край на дългите опашки, неразбраните касиерки и възможностите за грешки.

Документите, които могат да се използват, чрез програмата за платежни са :

Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета (Приложение9)
Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета многоредово
Платежно нареждане за кредитен превод (Приложение5)
Платежно нареждане за директен дебит (Приложение6)
Бюджетно платежно нареждане
Вносна бележка (Приложение1)
Нареждане разписка (Приложение2)
СЪГЛАСИЕ за директен дебит(Приложение 7)
Приходен касов ордер
Разходен касов ордер
Банкови кодове BIC

 Използва се приложението, съответващо на инсталирания офис пакет: Microsoft Office 2003-2007 или Microsoft Office 2010 и по-нов.

 

 

bpn
nr
pko
pnb
pnb4
pndd
pnkp
rko
sdd
slb
vb

Най–важните елементи на платежните документи произтичащи от въвеждането на международния стандарт IBAN са:

1. IBAN номер — буквено цифрови кодове, състоящи се от 22 символа

2. BIC —8–символен буквен код на банката. BIC е единен за всички клонове на съответната банка;

3. Вид плащане — в образците на преводни нареждания трябва да се впише 6 цифров код, (представляващ цифрово обозначение на вида данък или осигурителна вноска).

Вижте и Указание 03-2009 “Съставяне на платежни документи”,публикувано на интернет-страницата на БНБ www.bnb.bg

За идентифицирането на направеното от клиента плащане е необходимо в преводното нареждане или пощенския запис да се попълнят правилно необходимите данни.

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions