1001s -
Services
& Solutions

софтуерни продукти и приложения, интернет WEB и APP

1001s logo

1001s - Services & Solutions
предлага:

 • Широка гама от софтуерни програми, продукти и приложения, предназначени за различни потребители. Ангажираме се и с изработване на конкретни софтуерни приложения по заявка на клиента.
 • Различни интернет услуги, като: регистрация на домейни, изработване на интернет сайтове, уеб дизайн и програмиране, интернет плащания, изработка на рекламни материали и други.
 • Актуална бизнес информация от България и ЕС. С умелото използване на съвременните ИТ осигуряваме бърз и лесен достъп до необходимата Ви информация.

Програма за двустранно счетоводство

Програма “Двустранно счетоводство” Ви дава възможност за обработка на Вашите счетоводни документи по метода на двустранното счетоводство. Разработен е чрез използване на върховите постижения в областта на обектно ориентираното програмиране. Чрез използване на релационни бази данни е постигнато завидно бързодействие и стабилност на системата. Някои по-важни характеристики напродукта са:

 • Неограничен брой фирми – можете с едно копие на продукта да водите счетоводството на толкова на брой фирми, колкото пожелаете.
 • Неограничен брой счетоводни години – ако смятате, че е необходимо можете да поддържате колкото желаете минали години, да се връщате в тях, да правите промени и да приключвате отново съответната година.
 • Неограничен брой счетоводни сметки – осигурява Ви възможност да въвеждате каквито желаете сметки, включително и непредвидени в националния сметкоплан.
 • Неограничен брой признаци – можете да изградите толкова признаци, колкото са Ви необходими. За всеки признак можете да опишете произволна по сложност и максимално близка до действителността дървовидна структура на неговите характерни елементи.
 • Неограничен брой нива на аналитичност на сметките – накарайте системата да завежда всяка една сметка по толкова признаци, по колкото желаете да получавате аналитична информация. Така програмата сама ще се грижи да обобщава данни за Вашите управленчески и аналитични нужди.
 • Възможност за ползване на националния сметкоплан – за Ваше улеснение е включен целият национален сметкоплан.
 • Възможност за ползване на сметкоплана на друга фирма – когато започвате работа с нова фирма можете да заимствате сметкоплана на вече обработвана Ваша фирма. Това Ви спестява работата по настройка на сметкоплана на всяка фирма поотделно.
 • Улеснено въвеждане на първична счетоводна информация – чрез автоматично допълване имена на сметки, контрагенти, видове услуги и други подобни.
 • Потвърдени и непотвърдени статии – по Ваше желание някои статии могат да бъдат в режим потвърдени (и съответно сумите по тях отразени по дебита и кредита на съответните сметки) и непотвърдени.
 • Потвърждаване и отменяне на групи от статии - удобството да проверите “Какво би станало ако осчетоводя така…?”.
 • Безпроблемни корекции в минало време - вече не е необходимо да сторнирате неправилни статии. Достатъчно е само да коригирате.

 

 

dsa 1
dsa 2
dsa 3
dsa 4
dsa 5
dsa 6
dsa 7
dsa 8
dsa 9

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions