1001s -
Services
& Solutions

софтуерни продукти и приложения, интернет WEB и APP

1001s logo

1001s - Services & Solutions
предлага:

  • Широка гама от софтуерни програми, продукти и приложения, предназначени за различни потребители. Ангажираме се и с изработване на конкретни софтуерни приложения по заявка на клиента.
  • Различни интернет услуги, като: регистрация на домейни, изработване на интернет сайтове, уеб дизайн и програмиране, интернет плащания, изработка на рекламни материали и други.
  • Актуална бизнес информация от България и ЕС. С умелото използване на съвременните ИТ осигуряваме бърз и лесен достъп до необходимата Ви информация.

Модул – магазин – професионална версия.

Модула Ви позволява да извършвате всички операции на Модул – магазин  за търговия на дребно – олекотена версия, аименно:

Модула Ви позволява да извършвате 5 вида търговски операции: доставка, покупка, продажба, реализация и фактура.
Всяка от тях се извиква от меню Редактиране или чрез функционалните клавиши от F2 до F6. И петте операции позволяват бързо и лесно въвеждане на данни, импорт на данни от друга програма или от Интернет, превю и отпечатване на оригинал и копие от съответния формуляр, запис на данните за ползуване от друг модул или от друг софтуер за счетоводство.  Има възможност за избор на часа и датата (по подразбиране - текущата дата), както и начина на плащане. Всичко това се отразява в съответните регистри, откъдето в последсвие лесно можете да си направите справка за проведената търговска операция.Понеже повечето форми съдържат голям брой колони с цел по-голяма изчерпателност и точност, е предвиден метод за избор кои да са визуализират.
Осигурено е свободно търсене в текущо показаната таблица.Чрез поставяне на отметки в съответните квадратчета можете да зададете допълнителни настройки как да протече търсенето: дали да се търсят само цели думи или всякакви изрази, съдържащи зададения текст и дали да се взема под внимание регистъра на буквите.

Инструменти за справки. Въз основа на вашия избор на критерии в справката ще бъдат включени само тези записи, които съответствуват на Вашето желание. Ако не въведете нищо във формата, то в справката ще бъдат включени всички данни от избраната таблица. Можете да я прегледате, отпечатате или съхраните в XML файл така изготвената справка. 

Освен това с професионалната версия ще получите редица допълнителни функционални възможности:

-           Издаване на данъчна фактура в момента на пазаруването или в последствие по вече предоставена на консигнация или на отложено плащане стока, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на фактура оригинал и копия от нея, кредитно или дебитно известия;

-          Прехвърляне на СМЦ – от обект в обект по искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за приемо-предаване на СМЦ;

-          Автоматизирано издаване на документи за нуждите на ISO и НАСРР;

-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др. - 24 вида;

-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.

-          Генериране на отчети, справки и анализи за нуждите на икономическите анализи на организацията и счетоводната дейност;

-          Изготвяне на заповеди и протоколи;

-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.ImageImageImageImageImageImage
1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions