1001s -
Services
& Solutions

софтуерни продукти и приложения, интернет WEB и APP

1001s logo

1001s - Services & Solutions
предлага:

  • Широка гама от софтуерни програми, продукти и приложения, предназначени за различни потребители. Ангажираме се и с изработване на конкретни софтуерни приложения по заявка на клиента.
  • Различни интернет услуги, като: регистрация на домейни, изработване на интернет сайтове, уеб дизайн и програмиране, интернет плащания, изработка на рекламни материали и други.
  • Актуална бизнес информация от България и ЕС. С умелото използване на съвременните ИТ осигуряваме бърз и лесен достъп до необходимата Ви информация.

Доставка на съдържание

Доставка на съдържание Доставка на съдържание.
По договорка с наши партньори доставяме съдържание за интернет сайтовете им ли за целите на конвенционалната дейност на техните организации и институции. 
 
Ето някои от възможностите:
- "он-лайн" икономическа и финансова информация;
- "он-лайн" информация за време, местоположение, интернет локализация;
- "он-лайн" информация за резултати от различни събития (напр. спортни, електорални);
- "он-лайн" календари на предсоящи събития и прояви;
- тематични юридически, икономически и технилигични проучвания и анализи;
- разработване на проекти;

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions