Skip to main content

Лицензна информация

За закупения софтуер се издава лицензен сертификат по образец.

Сертифгиката съдържа:

Сертификат
1001s - Services & Solutions
Лого
Дата
текст: 1001s - Services & Solutions е търговска марка на ЕТ „ Кирил Стоичков “ гр. Кюстендил
Фактура INVOICE №
Код и наименование на ПП,
в т. ч.
Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на ................. Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност.
Модул ...........................
Описание;
Модул ...........................
Описание;
Модул ...........................
Описание;
и т.н.
Право на безсрочно ползване. Програмните продукти са предназначени за  ................................
Лицензията не позволява преотстъпване или препродаване на продукта.