Skip to main content

Модул – търговия на едро – олек. версия

  Модула – склад за търговия на едро – олекотена версия Ви позволява да извършвате 5 вида търговски операции: доставка, покупка, продажба, реализация и фактура.
Всяка от тях се извиква от меню Редактиране или чрез функционалните клавиши от F2 до F6. И петте операции позволяват бързо и лесно въвеждане на данни, импорт на данни от друга програма или от Интернет, превю и отпечатване на оригинал и копие от съответния формуляр, запис на данните за ползуване от друг модул или от друг софтуер за счетоводство.  Има възможност за избор на часа и датата (по подразбиране - текущата дата), както и начина на плащане. Всичко това се отразява в съответните регистри, откъдето в последсвие лесно можете да си направите справка за проведената търговска операция.Понеже повечето форми съдържат голям брой колони с цел по-голяма изчерпателност и точност, е предвиден метод за избор кои да са визуализират.

Прочети още …Модул – търговия на едро – олек. версия

Модул – търговия на едро – проф. версия

Модула – склад за търговия на едро – професионална версия Ви позволява да извършвате всички операции на Модул – склад за търговия на едро – олекотена версия, аименно:

Модула Ви позволява да извършвате 5 вида търговски операции: доставка, покупка, продажба, реализация и фактура.
Всяка от тях се извиква от меню Редактиране или чрез функционалните клавиши от F2 до F6. И петте операции позволяват бързо и лесно въвеждане на данни, импорт на данни от друга програма или от Интернет, превю и отпечатване на оригинал и копие от съответния формуляр, запис на данните за ползуване от друг модул или от друг софтуер за счетоводство.  Има възможност за избор на часа и датата (по подразбиране - текущата дата), както и начина на плащане. Всичко това се отразява в съответните регистри, откъдето в последсвие лесно можете да си направите справка за проведената търговска операция.Понеже повечето форми съдържат голям брой колони с цел по-голяма изчерпателност и точност, е предвиден метод за избор кои да са визуализират.
Осигурено е свободно търсене в текущо показаната таблица.Чрез поставяне на отметки в съответните квадратчета можете да зададете допълнителни настройки как да протече търсенето: дали да се търсят само цели думи или всякакви изрази, съдържащи зададения текст и дали да се взема под внимание регистъра на буквите.

Прочети още …Модул – търговия на едро – проф. версия

Модул – магазин – професионална версия.

Модула Ви позволява да извършвате всички операции на Модул – магазин  за търговия на дребно – олекотена версия, аименно:

Модула Ви позволява да извършвате 5 вида търговски операции: доставка, покупка, продажба, реализация и фактура.
Всяка от тях се извиква от меню Редактиране или чрез функционалните клавиши от F2 до F6. И петте операции позволяват бързо и лесно въвеждане на данни, импорт на данни от друга програма или от Интернет, превю и отпечатване на оригинал и копие от съответния формуляр, запис на данните за ползуване от друг модул или от друг софтуер за счетоводство.  Има възможност за избор на часа и датата (по подразбиране - текущата дата), както и начина на плащане. Всичко това се отразява в съответните регистри, откъдето в последсвие лесно можете да си направите справка за проведената търговска операция.Понеже повечето форми съдържат голям брой колони с цел по-голяма изчерпателност и точност, е предвиден метод за избор кои да са визуализират.
Осигурено е свободно търсене в текущо показаната таблица.Чрез поставяне на отметки в съответните квадратчета можете да зададете допълнителни настройки как да протече търсенето: дали да се търсят само цели думи или всякакви изрази, съдържащи зададения текст и дали да се взема под внимание регистъра на буквите.

Прочети още …Модул – магазин – професионална версия.

Модул – магазин – олекотена версия

Модула Ви позволява да извършвате 5 вида търговски операции: доставка, покупка, продажба, реализация и фактура.
Всяка от тях се извиква от меню Редактиране или чрез функционалните клавиши от F2 до F6. И петте операции позволяват бързо и лесно въвеждане на данни, импорт на данни от друга програма или от Интернет, превю и отпечатване на оригинал и копие от съответния формуляр, запис на данните за ползуване от друг модул или от друг софтуер за счетоводство.  Има възможност за избор на часа и датата (по подразбиране - текущата дата), както и начина на плащане. Всичко това се отразява в съответните регистри, откъдето в последсвие лесно можете да си направите справка за проведената търговска операция.Понеже повечето форми съдържат голям брой колони с цел по-голяма изчерпателност и точност, е предвиден метод за избор кои да са визуализират.

Осигурено е свободно търсене в текущо показаната таблица.Чрез поставяне на отметки в съответните квадратчета можете да зададете допълнителни настройки как да протече търсенето: дали да се търсят само цели думи или всякакви изрази, съдържащи зададения текст и дали да се взема под внимание регистъра на буквите.

Прочети още …Модул – магазин – олекотена версия

Модул - склад хранит. продукти

  • Тук са обединени дейностите по:
  • -           Заприходяване получените хранителни продукти – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка, лист със сроковете на годност;
  • -          Изписване на хранителните продукти – закупени и от дарение на база требвателен лист, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
  • -          Напълно автоматично изготвяне на месечен отчет за разходваните хранителни продукти;
  • -          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
  • -          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
  • -          Генериране на отчети, справки и анализи;
  • -          Изготвяне на заповеди и протоколи;
  • -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

Прочети още …Модул - склад хранит. продукти

Модул - склад материали в употреба

Тук са обединени дейностите по:

-           Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;
За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …Модул - склад материали в употреба

Модул - дълготрайни материалин активи

Тук са обединени дейностите по:

-           Заприходяване получения  ДМА – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на ДМА – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на ДМА;
-          Изготвяне на годишен амортизационен план и аправка за амортизационните отчисления;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на ДМА.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

Прочети още …Модул - дълготрайни материалин активи

Модул - склад други материали

Тук са обединени дейностите по:

-           Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …Модул - склад други материали

Модул - постеловъчни и работно облекло

Тук са обединени дейностите по:

-           Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …Модул - постеловъчни и работно облекло

Модул - лекарства и мед. консумативи

Тук са обединени дейностите по:

-           Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Прочети още …Модул - лекарства и мед. консумативи