Skip to main content

Софтуер за технически надзор

Софтуера е предназначен за автоматизиране и опростяване дейностите по водене на регистрите и издаване на докуменити от лицензираните фирми за технически надзор.

Разработени модули за следните типове съоръжения и уреди:

01. Парни и водогрейни котли - ПК
02. Съдове, работещи под налягане - СН
04. Газови съоръжения и инсталации - ГИ
05. Повдигателни съоръжения - ПС
06. Асансьори - АС
03. Тръбопроводи за пара и гореща вода - ТП
07. Въжени линии и ски-влекове - ВЛ
08. Ацетиленови уредби - АцУ
09. Нефтопродуктопроводи и п. с. - НПП
10. Пълначни станции - СП
11. Регистърът на бутилките за тр. газове
12. Противопожарни уреди
20. Други регистри.

Прочети още …Софтуер за технически надзор

Модул сервизно обслужване на противопожарни уреди (ППУ)

Модула е предназначен за търговци, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди, осъществяват дейността си в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване".

Осигурява поддържане на:

  • електронен дневник (приложение № 8)
  • автоматично се изготвя протокол (приложение № 9)
  • справка за предсточщи изпитвания и дейности (за недопускане пропускането на дейности за даден клиент)
  • електронен регистър на клиентите
  • регистър на персонала
  • въвждане на служебна информация за ППУ и др.

Прочети още …Модул сервизно обслужване на противопожарни уреди (ППУ)