Skip to main content

Доставка на съдържание

Доставка на съдържание Доставка на съдържание.
По договорка с наши партньори доставяме съдържание за интернет сайтовете им ли за целите на конвенционалната дейност на техните организации и институции. 
 
Ето някои от възможностите:
- "он-лайн" икономическа и финансова информация;
- "он-лайн" информация за време, местоположение, интернет локализация;
- "он-лайн" информация за резултати от различни събития (напр. спортни, електорални);
- "он-лайн" календари на предсоящи събития и прояви;
- тематични юридически, икономически и технилигични проучвания и анализи;
- разработване на проекти;