1001s -
Services
& Solutions

софтуерни продукти и приложения, интернет WEB и APP

1001s logo

1001s - Services & Solutions
предлага:

  • Широка гама от софтуерни програми, продукти и приложения, предназначени за различни потребители. Ангажираме се и с изработване на конкретни софтуерни приложения по заявка на клиента.
  • Различни интернет услуги, като: регистрация на домейни, изработване на интернет сайтове, уеб дизайн и програмиране, интернет плащания, изработка на рекламни материали и други.
  • Актуална бизнес информация от България и ЕС. С умелото използване на съвременните ИТ осигуряваме бърз и лесен достъп до необходимата Ви информация.

Лицензна информация

За закупения софтуер се издава лицензен сертификат по образец.

Сертифгиката съдържа:

Сертификат
1001s - Services & Solutions
Лого
Дата
текст: 1001s - Services & Solutions е търговска марка на ЕТ „ Кирил Стоичков “ гр. Кюстендил
Фактура INVOICE №
Код и наименование на ПП,
в т. ч.
Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на ................. Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност.
Модул ...........................
Описание;
Модул ...........................
Описание;
Модул ...........................
Описание;
и т.н.
Право на безсрочно ползване. Програмните продукти са предназначени за  ................................
Лицензията не позволява преотстъпване или препродаване на продукта.


Notice: compact(): Undefined variable: min_height in /home/net1001s/public_html/templates/yoo_avion/widgetkit/widgets/tabs-avion/views/widget.php on line 63
1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions